Title

Nederlandtsche Practycqve van verscheyden daghelijcksche soo civile als criminele questien / Gecolligeert bij Bernhard Van Zutphen Advocaet voor den Ed: Hove Provinciael van Utrecht. Vtrecht : van Doorn, 1642