Title / Description
Knol, Kees: Kees Knols Journael, Ofte Maent-Register Van't geene gepasseert en voorgevallen is, in't Jaer 1672. ende 1673. omtrent de veranderinge van de Vereenighde [...] : Den derden Druck oversien en verbetert. 's Graven-Hage : van Dijck, 1674