Title / Description
Kort Begriip Der Hoogh-Duytsche Oorlogh : Seder't Jaer naer de geboorte ons Heere 1617. tot't Iaer 1643 / Uyt't Latijn int Nederduyts ghetrauwelijck overgeset: door H. N. R. P. N. Grave. : Du Pree, 1644