Titel / Beschreibung
Hand-Boexken vande Staet, ende Repartitie van het Krijsch-volck der Geunieerde Nederlanden, so te Peert, als te Voet : Seer nut voor alle Lief-hebbers. In'tkorte by een ghestelt/ Waerdich om te Lesen Ende dienstigh Voor alle Regenten, en Krysch-Volck ; [... Eynde Deses [...]. Antwerpen : Bout-Man, 1650