Titel / Beschreibung
Den Nederlandtsen Hovenier : Beschrijvende alderhande Prinçelijcke en Heerlijcke Lust-hoven en Hofsteden, en hoemen de selve, met ... Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten ... [...] / Door J. van der Groen, Hovenier van ... den Heere Prince van Orangien, &c. Amsterdam : Doornick, 1670