Title / Description
Crescentiis, Petrus de: Jn nomine sancte et indiuidue tri||nitatis Amen ... Jncipit liber ruraliu[m] co[m]modoru[m]. a|| Petro de crescentiis ciue Bono[n]ii [!] ... [Löwen] : Johannes de Westfalia, 1474