Title / Description
Hantvest Of Chartre Chronyck Van de Landen Van Oud-Batavien, Oud-Vriesland, Oud-Franckenland. Nu Holland, Zeeland, West-Vriesland, ende andere Vrieslanden, [...] : Maeckende het vrye Heerschende Vereenighde Neder-Land, t'Saemen ghevought ende verbonden van dese seven Vrye Provincien ... / Beschreven door Ioncker Matthiis vander Houve, Schiltknaep, Heer tot Campen, gebooren in 's Graven-Hage, anno 1577. 's Graven-Haghe : Maire, 1645