Title / Description
Redenen van Appel, overgelevert aan de Eerwaarde Classis van Amsterdam; ... gecensureerde, over en wegens deszelfs verwerping van den Kinderdoop; tegens [...] : ... Amsterdam 8 Julij 1779 / door, en van wegens Zion Quint, Lidtmaat der Gereformeerde Nederduitsche Gemeente, in Amsterdam. [Amsterdam] : [S.n.], [1779]