Titel / Beschreibung
Den wech/ des/ Eevwich Levens / Beschreven int Latijn door/ P. Antonivs Svqvet,/over-geset door P. Gerardus Zoes,. beyde Priesters der Societeyt Iesu./ Met Beelden verlicht/ door Boetius A. Bolswert. Antwerpen : Aertens, 1620
Inhalt