3 Titles

 • Title page
  Komödie in vier Aufzügen
  Sardou, Victorien ; Lange, Wilhelm
  [Den Bühnen gegenüber als Ms. gedr.], Leipzig : Reclam, [ca. 1880]
 • Title page
  Schauspiel
  Gensichen, Otto Franz
  Berlin : Grosser, 1871
 • Title page
  Waer inne Naer eene sommarische Verthooninghe van haren uyttersten noodt, een beete broods versocht wert, tot onderhoudinge van haer meer dan ellendigh leven. VVaer by gevoegt is De Intercessie, Voor-spraecke, ende Rcommandatie van de Engelsche Theologanten teghenwoordigh binnen London Synodaliter vergadert, ende van de ghedelegeerde des Parlements tot de Yrische saken, blijckende by derselver Missijven ten eynde als voren, aen alle de respectijve Synoden en Classen der Gereformeerde Kercken in de Vernigde [!] Neder-landen ; Wt de Latijnsche en Engelsche Tale getrouwelijck over-geset
  [S.l.] : [S.n.], 1643