Place : Gent

 
 • Title page
  uutghesteld by vrághe ende andwoorde ; tot onderwijs der jonghers voor haar earste beghin
  Lambrecht, Joos
  Heliotyp. facs. van het eenig bekende exemplaar berustende in de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool, [S.l.] ; Gent : Annoot-Braeckman, 1882
 • Title page
  melodieën uit de Souterliedekens
  Duyse, Florimond van (Ed.)
  [S.l.] ; Gent : Annoot-Braeckman, 1889
 • Title page
  tooneelspel met zang in twee bedrijven ; bekroond met den eersten prijs in den letterkundigen prijskamp uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij Broedermin en Taalijver, ter gelegenheid van haar 25jarige jubelfeest, 1840 - 1865 ; voor de eerste maal vertoond te Gent, op Minards-Schouwburg, den 16 juli 1865, door de uitschrijvende Maatschappij
  Destanberg, Napoleon ; Koninklijke Maatschappij Broedermin en Taalijver
  [S.l.] ; Gent : Dullé-Plus, [1865]
 • Title page
  Simons, Leo
  [S.l.] ; Gent : Leliaert & Siffer, 1889
 • Title page
  Duyse, Prudens van
  [S.l.] ; Gent : Hebbelynck, 1838
 • Title page
  tooneelspel in drie bedrijven ; bekroond in den Prijskamp van Toneelletterkunde, uitgeschreven door de Maatschappij de Wijngaard, te Brussel
  Block, Bruno
  [S.l.] ; Gent : Vanderhaeghen, 1875
 • Title page
  voorheen een vrouwenklooster binnen de stad Audenaerde ; 1468 ; naer een eventydig handschrift
  [S.l.] ; Gent : Annoot-Braeckman, [circa 1850]
 • Title page
  Courtmans-Berchmans, Johanna Desideria
  [S.l.] ; Gent : Vanderhaegen, [ca. 1819]
 • Title page
  (1337 - 1382)
  DePauw, Napoléon
  [S.l.] ; Gent : Annoot-Braeckman, 1885
 • Title page
  toneelspel in drie bedrijven
  Wattez, Omer
  [S.l.] ; Gent : Siffer, [1898]
 • Title page
  lyrisch drama in 5 bedrijven
  Lievevrouw-Coopman, Lodewijk ; Dhont, Gustaaf ; Roels, Oscar
  [S.l.] ; Gent : Siffer, 1899
 • Title page
  ene scone sproke
  Duyse, Prudens van
  [s.l.] ; Gent : Annoot-Braeckman, 1842
 • Title page
  Duyse, Prudens van
  2. uitg., [s.l.] : Busscher ; Gent : Busscher, 1849