Titles

jump to filter-options
Search for: Keyword = Verwaltungsgrenze
  • Title page
    dem Herrn Dr. A. F. Büsching, Königl. Preuss. Ob. Consistorial Rahte zugeeignet ; mit Kayserl. allergn. Freyheit
    Güssefeld, Franz L. ; Schmidt, Johann Michael ; Homann, Johann Christoph
    Nürnberg : Homaennische Erben, 1783