Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Autor / Beteiligte = Polyander a Kerckhoven, Johannes
 • Titelblatt
  Waer inne de Heeren Professoren ... aenwysen, hoe dwaes ende schadelijck zijn die middelen of wegen tot Vrede ende Accomodatie, die de selve Hornhovius in dat zijn Boexken voorslaet ; Uyt de Latynsche inde Nederlantsche tale getrouwelyck over geset. Met een Voor-Reden, waerinne ... voorslagen van Moderatie, ... gediscoureert wort. Seer dienstigh ende noodigh, ... gelesen ende wel overwogen te worden
  Polyander a Kerckhoven, Johannes ; Rivet, André ; Walaeus, Antonius ; Thysius, Antonius
  Amstelredam : Brandt, 1626
 • Titelblatt
  tusschen de Oude Rechtgesinde/ die men Contra-Remonstranten, ende de Nieu-gesinde diemen Remonstranten noemt. Duydelyck ghestelt ende getrouwelyck getrocken so uyt de Haechsche Conferentie als andere Stryt-Schriften over dese materie uytghegheven. Waer by noch zyn ghestelt eenige andere gheschillen/ van den genen die het met den Remonstranten houden/ opgeworpen. Als oock eenige seltsame dwalingen Nicol. Grevinchovij, ende Simonis Episcopij, getrocken uyt hare Schriften
  Polyander a Kerckhoven, Johannes ; Wtenbogaert, Johannes
  Amsteldam : Brandt, 1616