Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Druckorte = Leyden
  • Titelblatt
    Mitsgaders, De E. Moghende, Wijse, Voorsichtighe Heeren Staten der Provintie van Vtrecht (als zijne bysondere ghebiedende Heeren) waer by (onder verbeteringhe) vrede, ruste ende eendracht, als weerde ja noodighe saken in een Koninckrijcke ende Republijcke hare E.W. werden aenghepresen, ende middelen voor-gheslagen, omme de selve in dese tijdt ende ghelegentheyt in dese onse Landen tot hare behoudenisse, voorspoet, ende welvaren te bekomen ende te behouden. Matth. 12. Een veghelijck Koninckrijke dat teghen hem selven gedeylt is wert verwoest, ende een veghelijcke Stadt of huys teghen hem selven gedeylt en sal niet lange staen
    Hornhoven, Antonius van ; Oranje-Nassau, Frederik Hendrik van ; Republik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
    [Leyden] : [S.n.], 1626