Titles

jump to filter-options
Search for: Corporate name = Church of Scotland
  • Title page
    Gheordonneert ende gheconfirmeert inden Parlemente aldaer. Wt Schotscher sprake ghetrouwelijck ouerghesett ; Metgaders den Sendtbrief van een Coopman van Londen door den welcken dese Copye herwaertsouer gheschickt is: In welcken eenyegelijck dadelijcken sien can den iegenwoordighen standt des selfden Coninck-rijcx
    Jakob <I., England, König> ; Church of Scotland
    [S.l.] : [S.n.], 1581