Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Schlagwort = Geschichte 1838
 • Titelblatt
  door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd ; een boek voor het algemeen en als proeve om dien prins onzer oude Dichters, ook voor min geletterden, regt verstaanbaar te maken
  Lulofs, Barthold H.
  Groningen : Wolters, 1838
 • Titelblatt
  Repertoir für das deutsche Liederspiel, Vaudeville und Quodlibet ; erstes Bändchen
  Schneider, Louis (Hrsg.)
  Berlin : Hayn, 1838