1 Hit for Author / Collaborator = "Beyer, Huych Adriaenszoon"

jump to filter-options
  • Title page
    Gedaen Op den eersten Julij Anno M.DC.XXVI. inde groote Kercke van s'Graven-Haghe, Als den Doop vanden eerst-gebooren Soon des Doorluchtighen Prince van Orangien ghecelebreert wierdt
    Beyer, Huych Adriaenszoon ; Oranje-Nassau, Willem van
    s'Gravenhage : Wouw, 1626