Titles

jump to filter-options
Search for: Printer / Publisher = vander Boxe
  • Title page
    Met den aenkleven van dien. Op Woonsdagh den Sevenden September, 1644. Hier nevens sijn ghevoeght, De Artiickvlen, Geaccordeert by Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, aen de Heere Don Andrea De Parado, II. Muxica, Gouverneur van 't Sas van Gent: den Grave van Megen, ende aen de Capiteynen, Officieren, ende Krijghsvolck daer binnen zijnde ; [... Ghedaen in 't Legher voor 't Sas van Gent, den vijfden September, 1644.]
    Leyden : vander Boxe, 1644