Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Drucker / Verleger = vanden Vivre
  • Titelblatt
    Streckende tot harer behoudenisse ende besten, tegen de beroerten ende peryckelen deses jeghenwoordighen tijts ; Wt den Francoisschen in Nederduyts (tot dienst ende waerschouwinge allen liefhebbers des Vaderlants) overgheset. Concordia res parva crescunt
    Middelburgh : vanden Vivre, 1608