1 Hit for Printer / Publisher = "Poolsum"

  • Title page
    Door-zaeyt en Beplantet met veel Vermaeckelijcke Kluchten; hortswijligh te lesen/ lustigh te hooren/ en lieflijck te ageren
    Bevervoorde, ... van <Baron>
    Utrecht : Poolsum, 1687
    Print