1 Hit for Printer / Publisher = "Herwijck"

jump to filter-options
  • Title page
    Wt-roepende voor de ooren van alle goede Patriotten, de practijcken vande Societeyt der Remonstranten. Vermanende oock alle verructe ingesetenen de selve Societeyt te verlaten, en haer wederom tot de ware Gereformeerde Kercke te vervoegen
    Utrecht : Herwijck, 1623