1 Hit

jump to filter-options
Search for: Corporate name = Holland / Hof van Holland en Zeeland
  • Title page
    angaende die betalinghe en[de] cortinghe vande[n] ho[n]dertste[n] Penninck ouer t Landt va[n] Hollandt, naer uitwijssen den Placaet des C. M. van Spaengnen ons alder ghenadichsten Heere, ghegeuen inde stadt van Antwerpen, den neghensten Septembris Int Jaer vijfthien hondert en[de] neghen en siestich, Ghedaen in guldens van veertich grooten Vlaems stuck, stuuers ende hollandtsche penninghen
    Holland / Hof van Holland en Zeeland
    [Delft] : [Wilhelmsz, Willem], 1569