1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Autor / Beteiligte = Frisius
  • Titelblatt
    waeromme de Gereformeerde Kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden, met dat haer dwalende, ende tegen Godts H. Woordt strijdende gevoelen, tot de ghemeenschap van de Gereformeerde Kercke, door 't gebruyck van des Heeren H. Avontmael, aen te nemen ende te ontfangen. Tot overtuyginge der quaetwilligen, onderrichtinge der eenvoudigen, ende versterckinge der rechtsinnigen ... uytgegeven
    Sixti, Rippertus
    Hoorn : Gerbrantsz, 1627