1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Druckorte = Middelburg
  • Titelblatt
    Eerst vanden H. Vader Gregorio den xiijsten ghepubliceert, ende daer nae van Sixto den vijfden vernieuwt, ende geratificeert: Voor alle de ghene die volcommen Afflaet ende Indulgentie van haere sonden begheeren, om een cleyn ghelt, te weten van twee siluere Realen te winnen. Seer claerlick wtgeleyt, ... profijt van allle Christgeloouige menschen ; Midtsgaders, Een corte verclaringhe voor aen gheset, gheuonden onder die Armade van Spaengien, Vanden vermetelicken hoochmoet vanden Spaengiaert, ... Armade ... wt Portugael naer Enghelandt ende die Nederlanden, alwaer die voorseyde Bulle ghevonden is ... door des Alderhoochsten handt tot schande gecomen is
    Marnix, Philips van ; Gregor <XIII., Papst> ; Sixtus <V., Papst>
    Middelburgh : Schilders, 1588