1 Hit

jump to filter-options
Search for: Printer / Publisher = Meuris
  • Title page
    Daer inne claerlicken ende waerachtichlicken verhaelt werden/ de rechtveerdighe ende noodt-dwinghende oorsaken/ der Vergaderinghe des ghemeenen Landt-volcks/ ende wettelicke Procedure[n]/ die de eersame criminele Justitie/ tot Tussis in Over-Rhetien vergadert/ uyt cracht van henluyden ghegeven macht/ tegens etlicke hare ontrouwe Landtsaten/ heeft moeten ghebruycken. Met het gene in die Processen, ende anders, gheschiet is
    Porta, Johann a ; Drei Bünde
    's Graven-Hage : Meuris, 1619