1 Title

jump to filter-options
Search for: Place = 's-Gravenhage
  • Title page
    Concerneerende 1. Het Erfstadhouder- Capitein- en Admiraalschap Generaal van Vriesland, zoo als het zelve, in den jaare 1748, met ampliatie van de Hooge Regten ... aan zyne Doorlugtigste Hoogheid, den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau ... en Hoogstdeszelfs Descendenten, is opgedragen. 2. De finale Afdoeninge van het ontstaane Verschil over de Jurisdictie, tusschen den Hove en den Academischen Senaat in Vriesland. 3. De finale Afdoeninge van het gereezen Different tussen den Hove en den Magistraat van Leeuwarden over zeekere gedaane Evocatie van een Proces in cas van Injurie, by den Procureur Fiscaal van de Stad R. O. gemoveert, tegens den Persoon van Pytter Algra. 4. De finale Afdoeninge der klagten van de Magistraaten der Steeden Harlingen en Sneek, over de Dispositiven der Heeren Gedeputeerde Staaten van Vriesland, wegens het leggen van Hout in de Stads Gragten, en het aanstellen van een Ontfanger der Eigenerfde Staatsfloreen.
    Oranje-Nassau, Willem van ; Provinz Friesland / Hof van Friesland ; Friesland / Gedeputeerde Staten
    's-Gravenhage : Gaillart, 1767