Titles

jump to filter-options
Search for: Place = [S.l.] or Place = Amsterdam
  • Title page
    Dat is: Een Register van verscheyden vinnighe bittere ende onbehoorlijcke laster-redenen: Waer mede sy de leere onser Kercken ende vrome Leeraren schandelijck calumnieren ende deur-strijcken, Ghenomen uyt haer schriften, die t' onrecht de Titelen draghen: Het eene, Verdedingh vande Resol. &c. Het ander Onderlinghe Verdraeghsaemheyt. Om te thoonen hoe oprechtelijck ... Tot waerschouwinghe van alle vrede ende waerheyt-lievende Christenen
    Drielenburch, Vincent van
    Amsterdam : Brandt, 1616