Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Rekening van ontvange en uitgegeve penningen wegens den aankoop van huizen in de stad Utrecht, : ten dienste van het Gouvernement, in den jare 1807 en 1808, door den ondergeteekenden landdrost van het departement Utrecht, op authorisatie van zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, gedaan.
AuthorLijnden, J. H:
Description60 Seiten
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2019
Files
Rekening van ontvange en uitgegeve penningen wegens den aankoop van huizen in de stad Utrecht, [10.53 mb]
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0