Titel / Beschreibung
J. C. ; J. B. V.: De Duivel in de Volksspreuken. In: Ons volksleven. Jg. (1898)
 

Ons volksleven10. jaargang 1898De Duivel in de Volksspreuken