Titel / Beschreibung
Harou, Alfried ; J. C.: De Kermissen. In: Ons volksleven. Jg. (1897)
 

Ons volksleven9. jaargang 1897De Kermissen