Titel / Beschreibung
Beek, K. N.: Liederen : Duivel Peer en de Pater. In: Ons volksleven. Jg. (1897)