Titel / Beschreibung
Cornelissen, Jozef: Spreuken, Spreekwoorden en Zegswijzen, waar het woord "Duivel" in voorkomt. In: Ons volksleven. Jg. (1896)
 

Ons volksleven8. jaargang 1896Spreuken, Spreekwoorden en Zegswijzen, waar het woord "Duivel" in voorkomt