Titel / Beschreibung
Jozef, Cornelissen ; Harou, Alfried: Sagen. In: Ons volksleven. Jg. (1896)