Titel / Beschreibung
Lehembre, Lenaard ; Harou, Alfried: Volksrijmen. : Samenspraak tusschen eene juffer en eenen schoenmaker.. In: Ons volksleven. Jg. (1894)
 

Ons volksleven6. jaargang 1894Volksrijmen.