Title / Description
v. B. F.: Bijvoegsel tot bovenstaande aanteekeningen, : betreefende de familie van Sijtzama.. In: Jaarboekje van den Frieschen adel. Vol. (1885)
 

Jaarboekje van den Frieschen adel3. jaargangBijvoegsel tot bovenstaande aanteekeningen,