Titel / Beschreibung
Andreae, A. J.: Kempo van Martena, : "algemeen bekend als enn edelmoedig en uitstekend mensch.". In: Jaarboekje van den Frieschen adel. Jg. (1885)