Titel / Beschreibung
Lycklama à Nijeholt, A.: De Ridderschap van Friesland. In: Jaarboekje van den Frieschen adel. Jg. (1884)
 

Jaarboekje van den Frieschen adel2. jaargangDe Ridderschap van Friesland