Title / Description
Gezelle, Guido: Nagelaten Verzen. In: Van nu en straks. Vol. (1901)