Title
Zuijlichem, F. N. M. Eijck: Ligging van het Romeinsche en later Frankische Kasteel od de std Trajectum (Utrecht) : tot op de 7de of 8ste eeuw. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1865Mengelwerk.Ligging van het Romeinsche en later Frankische Kasteel od de std Trajectum (Utrecht)