Title / Description
Smeth, A.: Ter nagedachtenis van den weleerw. Heer Lucas Merens : Evangeliedienaar bij de Herv. Gemeente te Utrecht, overleden aldaar op den 9 Aug. 1863. . In: . Vol. (1864)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1864Mengelwerk. Ter nagedachtenis van den weleerw. Heer Lucas Merens