Title
R. P.: Buitenlandsche Studenten te Utrecht, in de elfde eeuw. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1864Mengelwerk. Buitenlandsche Studenten te Utrecht, in de elfde eeuw.