Title
Bosch, L. E.: Iets over het Kasteel Vredenburg : met eene bijdrage van den gepensioneerden Majoor der Artillerik F. H. W. Kuypers. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1863Mengelwerk.Iets over het Kasteel Vredenburg