Title / Description
Gewin., J. Chr.: Wat zijt gij schoon, o aarde!. In: . Vol. (1861)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1861Mengelwerk.Wat zijt gij schoon, o aarde!