Title
Gewin., J. Chr.: Wat zijt gij schoon, o aarde!. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1861Mengelwerk.Wat zijt gij schoon, o aarde!