Title
Dr. Wap.: Aan de Heeren Leden van het Vereenigde Studentencorps der Utrechtsche Hoogeschool : ter feestviering, op den 24. April 1860. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1861Mengelwerk.Aan de Heeren Leden van het Vereenigde Studentencorps der Utrechtsche Hoogeschool