Title / Description
Dr. Wap: Aan den LXXX-Jarigen Leydschen Hoogleerar, mijn vriend Mr. H. W. Tydeman. : Met een bouquet dalea's. In: . Vol. (1860)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1860[Mengelwerk.]Aan den LXXX-Jarigen Leydschen Hoogleerar, mijn vriend Mr. H. W. Tydeman.