Titel / Beschreibung
Utrechtsche Volks-Almanak : voor het jaar : (1859): 1859. Utrecht
 

Utrechtsche Volks-Almanak1859[Mengelwerk.]Drie navolgingen van den Amerikaanschen dichter James Russel Lowell.