Titel / Beschreibung
Lijnden, J. H:: Rekening van ontvange en uitgegeve penningen wegens den aankoop van huizen in de stad Utrecht, : ten dienste van het Gouvernement, in den jare 1807 en 1808, door den ondergeteekenden landdrost van het departement Utrecht, op authorisatie van zijne [...]. In: . Jg. (1858)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1858[Mengelwerk.]Rekening van ontvange en uitgegeve penningen wegens den aankoop van huizen in de stad Utrecht,