Title / Description
Spall, T.: Hulde aan de Utrechtsche Hoogeschool. : Door een Oud-Student.. In: . Vol. (1857)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1857[Mengelwerk.]Hulde aan de Utrechtsche Hoogeschool.