Title
Spall, T.: Hulde aan de Utrechtsche Hoogeschool. : Door een Oud-Student. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1857[Mengelwerk.]Hulde aan de Utrechtsche Hoogeschool.