Titel / Beschreibung
Utrechtsche Volks-Almanak : voor het jaar : (1853): 1853. Utrecht