Title / Description
Visscher, L. G.: De Cholera te Utrecht, 1848-49. : Eene toespraak tot opening der Winter-vergaderingen bij de Maatschappij, tot Nut van 't algemeen, 31 Oct. 1849.. In: . Vol. (1850)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1850Mengelingen.De Cholera te Utrecht, 1848-49.